seven

Brązowy pakiet

Ilość komputerów w firmie

1-5

Dokument regulujący

Umowa o pakiet usług serwisowych ze spisem sprzętu/oprogramowania objętego umową

Możliwość aktywacji

- po 2-ch tygodniach od daty zakupu

- natychmiastowa przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie SEVEN

Okres ważności

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie SEVEN

Czas reakcji serwisanta*

(w przedziale czasowym pn-pt 9:00-17:00)

do 24 godzin w siedzibie klienta od momentu zgłoszenia

Czas usunięcia awarii

W najbliższym możliwym terminie po otrzymaniu części zamiennych. Awarie, których usunięcie jest możliwe zdalnie - w najbliższym możliwym terminie wg kolejności zgłoszeń obsługiwanych firm.

Ilość bezpłatnych godzin do dyspozycji klienta

(czas może być wykorzystany zarówno na prace w siedzibie klienta, jak i na pomoc zdalną czy doradztwo telefoniczne)

6
Sposób naliczania godzin serwisowych

- na miejscu u klienta za każde rozpoczęte 30 minut pracy serwisanta
- za sprzęt/oprogramowanie naprawiane w Serwisie SEVEN (ze względu na brak warunków/narzędzi w siedzibie klienta, szacowany długi proces instalacji oprogramowania lub szacowany długi czas naprawy sprzętu/oprogramowania) będzie odliczana z pakietu jedna godzina serwisowa bez względu na czas trwania naprawy

Zakres usług 
(obejmuje tylko i wyłącznie sprzęt/ oprogramowanie wyszczególnione w załączniku sporządzonym do Umowy Pakietu Usług Serwisowych)
- diagnostyka / naprawa sprzętu 

- montaż / wymiana komponentów sprzętu  
- instalacja / naprawa / konfiguracja systemów operacyjnych
- instalacja aktualizacji systemowych 
- instalacja sterowników i dodatkowego oprogramowania (komunikatory, Adobe, programy do kompresji plików, pakiety biurowe Office, programy antywirusowe)
- czyszczenie i konserwacja urządzeń wymagających tego podczas naprawy 

- skanowanie antywirusowe

Pomoc za pomocą zdalnego pulpitu

TAK (w przedziale czasowym pn-pt 9:00-17:00)

Sprzęt zastępczy na czas naprawy

nie
Ilość przeglądów konserwacyjnych sprzętu 
(inwentaryzacja, czyszczenie, konserwacja, przegląd pod kątem modernizacji - obejmuje tylko i wyłącznie sprzęt wyszczególniony w załączniku sporządzonym do Umowy Pakietu Usług Serwisowych)
-
Cena pakietu 
(cena pakietu nie zawiera kosztu oprogramowania, części potrzebnych do naprawy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz dojazdu do klienta poza Zieloną Górę)
450,00 zł netto/ 553,50 zł brutto jednorazowo
Cena każdej kolejnej rozpoczętej godziny serwisu po wykorzystaniu godzin z pakietu 80 zł netto

* Czas reakcji serwisanta oznacza kontakt telefoniczny, wstępną diagnozę usterki i ustalenie sposobu jej usunięcia.